Vracení pozemků bývá zapeklité


Pokud jste stal restituentem, tzn. ÄlovÄ›kem, kterému mají být vráceny pozemky podle daného zákona, pak budete mít co do ÄinÄ›ní s úřadováním na vyšším stupni. Chce se Vám do toho? Máte na to Äas? Chce se Vám navÅ¡tÄ›vovat Äi oslovovat různé instituce, notáře, soudy, abyste vÄ›dÄ›l, na Äem jste? Chce se Vám podstupovat rozhodnutí, zda vzít náhradu pozemku za ten Váš oprávnÄ›ný, protože ten nemůže být uvolnÄ›n, nebo vyplatit peníze? I tyto restituÄní nároky Å™eší státní pozemkový úřad. A jak poznáte, že je finanÄní obnos adekvátní? Je to vážnÄ› těžké.

Rozhodněte se pro jednodušší variantu

Jestliže opravdu nestojíte o žádné pozemky, protože žijete svůj život zcela jiným způsobem, nechte rozhodovat druhé. Ve VaÅ¡em případÄ› je tu jedna dobrá rada – prodejte restituÄní nároky. AÅ¥ se s tím popere nÄ›kdo, kdo o pozemky stojí a dokáže jich využívat! Na VaÅ¡ich potenciálních pastvinách se mohou prohánÄ›t konÄ›. Ve VaÅ¡ich potenciálních lesích může najít útoÄiÅ¡tÄ› lesní zvěř, o kterou bude postaráno. Ale také stromy, které budou zdravé, protože o nÄ› bude také postaráno. Není tato varianta pro Vás jednodušší?