Zřídit sídlo firmy v místě trvalého pobytu se nemusí vyplatit


Kdyby byli všichni lidé usměvaví, vstřícní, veselí, laskaví, přátelští a sebevědomí, měl by současný svět úplně jinou podobu. Neexistovaly by žádné války a podobné konflikty a vymizela by ze světa zášť a závist. Jakmile byste chtěli začít podnikat, vaše snaha by byla spíše odměňována lidmi kolem vás, jejich přístupem, zájmem o vaši činnost, a zřejmě také i vzájemnou solidaritou a pomocí. Každý sice ví, že pomáhat bychom si měli, a že je to správné, ale v reálném životě to dělá jen zlomek populace. A podle toho také svět vypadá, jak vypadá.

kancelář v Praze

Každý z vás může individuálně přispět ke společnému cíli – k lepší společnosti, ovšem zároveň si musíme dávat pozor a být obezřetní před lidmi, kteří mají stále zastřené vědomí, a produkují kolem sebe zlo. Ve finále to především znamená pečlivě střežit své soukromí a nepředávat na potkání o sobě žádné zásadní informace. Čím více jich rozšíříte, tím větší pravděpodobnost, že je někdo obrátí proti vám. Mnoho závistivých jedinců si váš úspěch nepřeje a mohou to být i ti, kteří se tváří, že je tomu právě naopak. Rozhodující měřítko je vnitřní nastavení člověka a také jeho skutky.

virtuální sídlo firmy

Jestliže chcete začít podnikat, a to v jakémkoli oboru, nechte si raději zřídit virtuální sídlo v Praze 1, namísto sídla firmy v místě bydliště. Nebudete tím dávat příležitost různým individuím, které vás mohou osobně dobře znát, a mohou informací o vašich podnikatelských aktivitách zneužít pro své závistivé cíle. Pamatujte, že závist dokáže vytvářet pomluvy, a ze závisti mohou někteří jedinci kohokoli šikanovat a donutit i k odstěhování.

Nenechte si kazit život, když nemusíte, a svěřujte své důvěrné informace jen tomu, komu stoprocentně důvěřujete, tedy zejména pouze své rodině a některým velmi důvěrným rodinným přátelům, kteří s vámi mohou třeba i v rámci podnikání spolupracovat.