Který je ten pravý?


Velkým pÅ™ekvapením pro mnoho mužů je, že Äasto se jejich partnerkám, po urÄité dobÄ› soužití, stanou jejich zprvu oceňované vlastnosti tÄ›mi, kvůli kterým se pár rozejde. A ani jeden neví, jak je to možné. Proto je Äas, vÄ›novaný vzájemnému poznávání tolik důležitý. A ani nezáleží tolik na vÄ›kovém rozdílu, který mezi nimi panuje. Protože vÄ›k je v mnoha případech jenom Äíslo, manželství s mužem o mnoho let starším, může být stejnÄ› kvalitní jako s partnerem podstatnÄ› mladším. V souÄasné dobÄ› nejÄastÄ›ji tvoří pár dvojice pÅ™ibližnÄ› stejnÄ› staré. A jak je vidÄ›t, ani to není záruka dlouhého soužití. Rozvádí se už skoro každé druhé manželství.

Spokojený pár

PÅ™estože se říká, že je láska slepá, první okouzlení bývá Äasto už bÄ›hem prvního setkání. A pÅ™estože to není jenom vzhled, který muže na ženách pÅ™itahuje, urÄitÄ› pÅ™i seznámení hraje roli. StejnÄ› tak u žen. Mnohdy ale dojde ke spoleÄnému splynutí pocitem, že ten druhý umí nejen naslouchat, ale užít s ním lze i hodnÄ› smíchu a pohody. Rovněž kulturní rozhled je vítanou devízou. SpoleÄnÄ› strávené chvíle, pÅ™i kterých si partneÅ™i dopÅ™ejí návÅ¡tÄ›vu kina, divadla, výstavy obrazů, muzea Äi koncertu, upevní jejich vztah stoprocentnÄ›. Mnohdy staÄí si jenom vzít svoji oblíbenou knihu Äi pustit hudbu. A svÄ›t je hned příjemnÄ›jší. 

Na kolech

Sice panuje názor, že se pÅ™itahují protiklady, ale nemusí to být vždycky pravda. HodnÄ› záleží na nastavení obou partnerů. Jestli se rádi uÄí novým vÄ›cem a získávají nové zkuÅ¡enosti. A to se pÅ™i nejlepší vůli vždycky nedaří. ObzvláštÄ›, pokud patří muž do kategorie sportovní nadÅ¡enec. To bývá pro mnohé ženy oříškem. ObzvláštÄ› u tÄ›ch, které dávají pÅ™ednost posezení s kamarádkou Äi sledování zamilovaných filmů. Ženy, které rády sportují, tuto vlastnost mužů vítají. A rády s nimi vyrážejí do posilovny, na bazén Äi na výlety na kolech. StejnÄ› jako v zimních mÄ›sících na horské túry na běžkách. Anebo na sjezdových lyžích. Najdou se i takové páry, které si zajdou spolu zabruslit.